De gemeente Rotterdam kent drie kleine kernen in het havengebied. Die drie kernen, Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg, hebben ieder hun eigen geschiedenis, identiteit en inwoners. De gemeente Rotterdam wil al haar inwoners zo goed mogelijk betrekken. De aanpak voor burgerparticipatie vraagt in deze kernen om maatwerk. Want hoe betrek je mensen die erg gehecht zijn aan hun eigen kern?

De gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam weten dat in Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg mensen wonen die zich minder Rotterdammer voelen dan in de rest van de gemeente Rotterdam. In het licht hiervan leek het hen een goed idee om deze inwoners beter te leren kennen om ze zo ook beter te kunnen betrekken. Want meedenken en participeren moet mogelijk zijn voor alle inwoners van Rotterdam. Daarom is de gemeente Rotterdam ook begonnen met het maken van een tienjarenplan rondom inwonersparticipatie. Als input en ter versterking van dit plan voerde Citisens dit onderzoek uit.

Samen met de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld door input op te halen bij bijeenkomsten van gebiedscommissies, stelden wij een vragenlijst op. Naar alle inwoners van de drie kernen stuurden we ansichtkaarten. Het hielp enorm dat de gemeente de oproep om deel te nemen aan het onderzoek zelf ook veel op social media heeft gedeeld. Uiteindelijk vulden 867 inwoners de vragenlijst in!

Beter leren kennen & betrekken

We begonnen met een betrokkenheidsanalyse op basis van onze acht betrokkenheidsprofielen. Deze gaf een eerste beeld van de typen inwoners van de drie kernen. Zo bleek dat de inwoners van de drie kernen overwegend honkvast zijn. Uit de analyse bleek welke soorten inwoners nog meer in de drie kernen wonen en hoe zij het beste bereikt kunnen worden. Dit vormde de basis voor de vragenlijst onder inwoners, waarmee we verdere duiding gaven aan de identiteit en participatievoorkeuren van de inwoners.

Handvatten voor maatwerk

Uit het onderzoek bleek dat inwoners van Pernis verschillen van inwoners van Rozenburg en Hoek van Holland in hun houding ten aanzien van Rotterdam. Inwoners uit Pernis zien zichzelf vaker als Rotterdammer en beschouwen Rotterdam relatief vaak als hun leefomgeving dan de inwoners uit de twee andere kernen. Ook zijn zij positiever over de manier waarop de gemeente hen informeert en samenwerking zoekt. De inwoners uit alle drie de kernen geven daarnaast het liefst hun mening over de onderwerpen wonen en leefomgeving.

Met deze informatie en veel meer uitkomsten heeft de gemeente veel handvatten om de inwonersparticipatie kernspecifiek te maken. Er is duidelijk geworden waar inwoners over mee willen praten en dat dit per kern verschilt. Het is nu aan de gemeente om hier de communicatie- en participatiestrategie op aan te passen. En: 62% van de invullers wil op de hoogte gehouden worden van het onderzoek: een eerste grote stap richting blijvende betrokkenheid. Wij zijn heel benieuwd!

Resultaten per kern

De gemeente Rotterdam maakte per kern een infographic met de belangrijkste resultaten. Op deze manier konden ze de inwoners op een mooie manier terugkoppeling geven zodat zij zich echt betrokken voelen. Benieuwd naar de resultaten? Je kunt de infographics hier bekijken:

Pernis
Hoek van Holland
Rozenburg

Volgende case: Minder restafval met een onderzoek als startpunt voor communicatie Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool