De energietransitie is een ingewikkelde en urgente opgave. Technische oplossingen, zoals zonnepanelen en biomassa, zijn volop in ontwikkeling én onderwerp van gesprek. Toch gaat deze opgave maar deels over techniek. Het is vooral een sociaal-maatschappelijke opgave. Inzet van inwoners en ondernemers is essentieel.  

Inwoners betrekken

Met de campagne Groene Doeners wil de gemeente Ede haar ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, laten zien en Edenaren enthousiasmeren om mee te doen. Citisens geeft deze campagne samen met de gemeente Ede vorm en inhoud. We ontwikkelden een campagne die herkenbaar is voor Edenaren en aansluit bij hun drijfveren en voorkeuren, met de kennis van onze betrokkenheidsprofielen. En, natuurlijk stonden Edenaren zelf centraal. Herkenbaar op campagnebeelden en letterlijk door te startten bij de inwoners zelf, met een online consultatie. Hoe denken zij over duurzame energie en energiebesparing? En, welke mogelijkheden, kansen en belemmeringen zien ze?

Het resultaat: concrete vertrekpunten voor een gerichte campagne die Edenaren bewust maakt van wat zij zelf kunnen doen; thuis in hun buurt of als ondernemer. Samen brengen we de energietransitie dichtbij; Hé groene doener! Hoe doe jij mee?

De campagne

De komende tijd bouwen we, samen met Ede, de campagne uit, zodat groen doen echt zichtbaar een plek krijgt in Ede zelf. Offline en online brengen we duurzame maatregelen dichtbij; omdat jouw buur een groene doener is of doordat online mogelijkheden klip en klaar zijn uitgelegd.

Volgende case: Van pand naar pareltje Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool