Met het einde van het jaar in zicht, komt het gesprek over het afsteken van vuurwerk weer op gang. De meningen kunnen daarbij op scherp komen te staan. Als gemeente mag je zelf de regels rondom het afsteken bepalen. Maar, hoe kom je tot een besluit met draagvlak rond een explosief thema als vuurwerk? Wij hielpen de gemeente Arnhem.

Inwoners vragen naar hun mening over een gevoelig onderwerp als vuurwerk is zeker spannend maar ook belangrijk. Het kan immers resulteren in meer betrokkenheid en begrip voor (toekomstig) vuurwerkbeleid. Als je het tenminste goed doet. Wij onderzochten de afgelopen jaren regelmatig hoe Nederlanders denken over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. In de gemeente Arnhem deden we een laagdrempelige inwonersconsultatie op dit thema.

In onze onderzoeken vragen we inwoners naar hun mening (voor- of tegen). Maar ook naar hun ideeën voor een verbeterd vuurwerkbeleid en de rol die zij voor zichzelf weggelegd zien. Zo kunnen we actueel en representatief inzicht geven in de mening van inwoners over vuurwerk, hun ideeën voor bijvoorbeeld (verbeterde) handhaving en hun eigen betrokkenheid. Deze inzichten bieden we per wijk. Zo wordt meteen duidelijk waar vuurwerkvrije zones wel en niet op draagvlak kunnen rekenen.

Een doordachte aanpak

Met de gemeente Arnhem trokken we samen op in de voorbereiding. Het resultaat:

  • Een vragenlijst die prettig is om in te vullen en waarmee we voorbij standpunten (voor- of tegen) kwamen. Bijvoorbeeld door inwoners te vragen naar ideeën die zij zelf hebben (denk aan betere handhaving).
  • Een toegankelijk onderzoek voor alle inwoners, maar met maatregelen tegen misbruik. Iedere Arnhemmer kon de vragenlijst invullen, maar we bouwden wel een extra verificatie in om misbruik (bijvoorbeeld dubbele invullers) te voorkomen. Extra belangrijk bij een gevoelig thema als vuurwerk.
  • Brede zichtbaarheid van het onderzoek door een slimme mix van communicatie kanalen, online en offline.
  • Een representatief en concreet beeld over waar als gemeente de pijlen op te richten bij de verdere invulling van het vuurwerkbeleid.
  • Een gegronde basis om de discussie – die zeker zal ontstaan – over vuurwerkmaatregelen te kunnen voeren en gemaakte keuzes uit te leggen.

Arnhemse resultaat mag er zijn

Het onderzoek leverde een representatief beeld op van de mening van Arnhemmers over vuurwerk. In totaal gaven 5.508 inwoners uit verschillende wijken hun mening via de vragenlijst.

Vuurwerk bleek onder Arnhemmers geen wijdverspreide traditie. De meerderheid van de deelnemers ziet zelf vuurwerk afsteken niet als een belangrijke Nederlandse traditie. Ook vroegen we hen of een gemeentelijke vuurwerkshow hun opvattingen over een vuurwerkverbod doet veranderen. Wat bleek: 28% is voorstander van een totaal verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. 34% vindt dat dit alleen kan als de gemeente een vuurwerkshow organiseert. Overigens is 36% van de Arnhemmers geen voorstander van een totaalverbod op vuurwerk.

Volgende case: Knowledge Mile: van grijze naar groene stadsstraat in Amsterdam Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool