Supergewone mensen gezocht. Met die insteek voerde Pleegzorg Nederland in 2016 één van de best gewaardeerde campagnes van het jaar. Maar hoe krijg je dat effect zwart op wit? Nou, met een supergewone effectmeting.

Toon aan dat je campagne werkt

Citisens deed de effectmeting van één van de best gewaardeerde campagnes van 2016: die van Pleegzorg Nederland.

3.500 pleegouders nodig

Zo’n 3.500 nieuwe pleeggezinnen zijn er nodig om kinderen en jongeren een plaats te bieden. Voor Pleegzorg Nederland aanleiding voor een publiekscampagne in het najaar van 2015. Het doel? Laten zien dat pleegzorg iets voor ‘gewone’ mensen is, zodat zich meer pleegouders aanmelden. Campagnebureau Johnny Wonder vroeg ons het effect van de campagne te meten met behulp van het Citisens panel.

1 op de 3 weet ervan

Hogere wiskunde is het niet, je zet in het panel een 0-meting uit, en zorgt voor voldoende deelnemers die bovendien representatief zijn. En na afloop van de campagne herhaal je dat in een 1-meting. Zo heb je zomaar een supergoeie effectmeting.

Het resultaat loog er niet om: maar liefst 1 op de 3 Nederlanders kreeg iets mee van de wervingscampagne via radio, tv of online. Mensen die de campagne gezien hadden, gaven bovendien veel vaker de juiste antwoorden op kennisvragen over pleegzorg. En: zij vonden pleegzorg vaker iets voor ‘mensen zoals ik’. Aan beide metingen deden ruim 2.000 Nederlanders mee.

O ja!

Citisens voerde beide onderzoeken binnen een kort tijdsbestek uit. En ook de uitkomst was mooi meegenomen: in totaal meldden zich in de campagneperiode 7.229 potentiële pleegouders aan als geïnteresseerde bij de pleegzorg-organisaties.

Johnny Wonder won met deze campagne een Bronzen Esprix. En terecht.
Uit het jury-rapport:

'Het gewone' is de kracht van deze case. Strategisch is het goed doordacht. De concrete doelstelling om met de campagne 3.500 nieuwe pleegouders te werven is glansrijk gehaald. De gegenereerde aandacht in de traditionele media is imposant.