Voor de ontwikkeling van de warmtetransitievisie en het beleidskader duurzame energie (zon en wind) is participatie nodig. Natuurlijk voor draagvlak onder de inwoners, maar ook om ondernemers en organisaties in de gemeente op dezelfde lijn te krijgen. En, niet onbelangrijk: ook de medewerkers van de gemeente zelf zijn nodig.

Citisens en Ekwadraat werkten in de zomer van 2020 samen in Horst aan de Maas om de energietransitie een stap verder te brengen.

Er vond een gemeentebrede inwonersconsultatie plaats met een campagne, afgestemd op de kernen. Daarnaast waren er drie bijeenkomsten met professionele stakeholders van de gemeente (agrariërs, toerisme en recreatie, natuur en milieu), nadat er ook van hen via een vragenlijst inzicht was verkregen in hun gedrag, motivaties en belemmeringen.

Voor ambtenaren van de gemeente die veel of weinig met de energietransitie te maken hebben, was er een werksessie. Ook zij konden in de sessie meedenken.

Volgende case: Consultatie duurzaamheid Nieuwegein Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool