Het is misschien wel de meest efficiënte manier voor de gemeente om haar dienstverlening te evalueren: het organiseren van een Burgerpeiling. Een tool die gelegenheid biedt om met inwoners door te praten over de gemeente, de buurt en het eigen welzijn. Voornaamste doel? Het verzamelen van bruikbare uitkomsten mét handelingsperspectief.

Als onderzoeksbureau volgen wij de richtlijnen voor Burgerpeilingen opgesteld door het Kwaliteitsinstituut VNG Realisatie. Gemeenten hebben zo de waarborg dat de peiling deskundig is opgezet met de beste combinatie van betrouwbaarheid, representativiteit en een goede respons.

Maar Citisens zou Citisens niet zijn wanneer ze niet tot het uiterste ging om methode en kanalen zo toegankelijk mogelijk te laten zijn. Een goede respons, gebruiksvriendelijke kanalen en betrouwbare resultaten stonden dan ook voorop bij het uitvoeren van deze Burgerpeiling voor gemeente Wijk bij Duurstede.

De Burgerpeiling in Wijk bij Duurstede is in de maanden mei en juni 2017 uitgevoerd. In totaal hebben 953 inwoners van de gemeente deelgenomen; 317 inwoners via een steekproef bestaande uit 2.200 huishoudens en 636 respondenten via een open link.

Iedereen mag meedoen

Dat is het uitgangspunt van alle onderzoeken die we bij Citisens uitvoeren. Een Burgerpeiling bestaande uit enkel een steekproef zou dan ook botsen met onze visie. Daarom werd naast de steekproef (2.200 willekeurig geselecteerde inwoners van Wijk bij Duurstede kregen een brief met een unieke inlogcode om de vragenlijst in te vullen) ook ingezet op het werven van respondenten die deel konden nemen aan de Burgerpeiling via een open link.

Gedurende vijf weken werden de inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede benaderd via sociale media en nieuwswebsites als Nu.nl en de Telegraaf Media Groep. Ook kregen alle huishoudens een ansichtkaart in de bus met de oproep om deel te nemen aan het onderzoek. Tot slot konden de minder digitale inwoners een papieren enquête aanvragen om zo toch hun mening te kunnen geven.

Resultaten in context

Wat zijn eenvoudige stappen voor de gemeente met toch veel effect op haar inwoners? En wat zijn aandachtspunten voor de langere termijn? Om dit inzichtelijk te maken, ontving Wijk bij Duurstede per thema een prioriteitenmatrix. Een overzichtelijk schema dat inzicht geeft in de samenhang (correlatie) tussen deelaspecten en het algemene oordeel. De matrix geeft daarmee handvatten aan de gemeente om te bepalen waar prioriteiten liggen voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van voorzieningen.

Wanneer heb je het als gemeente ‘goed’ gedaan? Dit kun je aflezen aan het gemiddelde oordeel maar nog beter is een vergelijking tussen de eigen scores en die van een gemeente van vergelijkbare grootte. Naast deze vergelijking ontving de gemeente Wijk bij Duurstede ook een vergelijking met gemeenten met overeenkomend Mosaic (sociologisch) profiel. Zo werd duidelijk wat de uitkomsten nu precies betekenen.

Volgende case: Afvalbeleid in Lingewaal. Gaat goed of kan beter? Of lees meer over burgerpeiling kennis of de tool