Schone energiebronnen als zon en wind worden steeds meer benut. Daardoor worden energievoorzieningen ook steeds meer zichtbaar. Sunrock ontwikkelt en realiseert zonne-energieprojecten en steeds vaker richten zij zich op het realiseren van zonneparken. Draagvlak en acceptatie onder omwonenden zijn hierbij enorm van belang. Maar hoe regel je participatie rondom dit thema?

Draagvlak voor zonneparken

In het Klimaatakkoord is afgesproken in te zetten op een grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie. Zonneparken die op land of op water worden gebouwd, bestaan uit vele zonnepanelen naast elkaar en hebben dus invloed op de fysieke omgeving. Sunrock begrijpt dit en wil inzetten op participatie om gemeenten een compleet plan te kunnen bieden. 

Het Citisens-panel bestaande uit ruim 55.000 Nederlanders bood een goed startpunt voor dit draagvlakonderzoek. Want wat zijn de voorkeuren van verschillende Nederlanders als het gaat om duurzame energie en zonneparken? Wat zijn hun motieven en hoe willen verschillende inwoners betrokken worden?

Plan van aanpak

Samen met Sunrock stelden we een vragenlijst op. Zo benutten we de expertise van Sunrock op het gebied van zonneparken en met name (knelpunten rondom) financiƫle participatie en onze expertise rondom het opstellen van de optimale vragenlijst.

4.455 panelleden vulden de vragenlijst in. De analyse splitsten wij uit op basis van onze acht betrokkenheidsprofielen. Deze profielen geven inzicht in groepen inwoners die op verschillende manieren betrokken willen worden, in dit geval bij een nieuw zonnepark in hun omgeving.

Verschil tussen groepen inwoners

Uit het onderzoek bleek in elk geval dat het merendeel van de invullers (83%) duurzaamheid belangrijk vindt. De invullers vinden dat vooral de directe omgeving en betrokken inwoners profijt moeten hebben van de financiƫle opbrengsten van het zonnepark. En bij het uitsplitsen in betrokkenheidsprofielen zijn er inderdaad opvallende verschillen tussen groepen inwoners zichtbaar: Kritische Vernieuwers en Eigengereide Digitalen geven het vaakst aan de komst van een zonnepark goed te vinden, terwijl Zorgzame Senioren en Zelfbewuste Aanpakkers dit veel minder vaak goed vinden.

Een mooi startpunt

Naast de genoemde uitkomsten, biedt het onderzoek veel andere handvatten in de mate waarop verschillende Nederlanders betrokken willen worden en hoe je hen het best kunt bereiken. Ook geeft het inzicht in welke groepen inwoners financieel zouden willen participeren en welke niet.

Citisens en Sunrock hebben met dit panelonderzoek een goede start gemaakt rondom de participatie van inwoners bij de aanleg van zonneparken. Een mooie vervolgstap is om samen voor specifieke gebieden te bekijken welke soorten inwoners er wonen en wat hun voorkeuren zijn, om op basis daarvan een concreet participatieplan te maken.

Volgende case: Een omgevingsvisie maak je samen Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool