Een toekomstbestendig centrum. Niet alleen een mooie doelstelling maar ook een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor inspraak door inwoners. Daarom koos de gemeente Tynaarlo voor een proces waarbij het draagvlak voor de gemeentelijke plannen getoetst werd door een inwonersconsultatie uit te voeren. Zo kan worden gezorgd voor een centrum dat is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen én waar de inwoners van Zuidlaren en omstreken plezier aan (blijven) beleven.

De inwonersconsultatie diende antwoord te geven op een tweetal belangrijke vragen:

  1. Hoe tevreden zijn inwoners op dit moment over het centrum van Zuidlaren en hoe vaak maken ze gebruik van de voorzieningen?
  2. Wat zijn – in de ogen van inwoners – mogelijke verbeteringen voor het centrum?

Een inwonersconsultatie is niet alleen een manier om de mening van je inwoners op te halen. Het kan tegelijk leiden tot meer aandacht voor je onderwerp en betrokkenheid bij het proces. Ten minste.. als je het goed doet!

Bijna 2.000 inwoners uit gemeente Tynaarlo voelden zich aangesproken om hun mening te geven. Een bijzonder goede score! Met dank aan de mix van ingezette middelen vormden deze deelnemers een goede afspiegeling van alle inwoners. En zo werd duidelijk dat het centrum van Zuidlaren haar gezellige en dorpse karakter moet behouden, dat er winst te behalen valt als het gaat om voldoende parkeergelegenheid en dat de huidige voorzieningen voldoen in de behoefte.

En niet bepaald onbelangrijk, meer dan de helft van de deelnemers wil betrokken blijven bij het vervolgproces. En zo konden we doen waar we zo goed in zijn: betrokkenheid realiseren! 

Samen optrekken

Tijdens een startgesprek is allereerst in kaart gebracht welke vragen de gemeente heeft aan haar inwoners. Daarbij was belangrijk om te bepalen welke onderdelen van de centrumplannen al vast stonden en waar nog ruimte zat. Hiermee voorkom je dat er vragen worden gesteld over onderdelen die de inwoner niet aangaan en dat er verkeerde verwachtingen worden geschept. In gezamenlijkheid is een vragenlijst opgesteld die de antwoorden op de juiste vragen boven tafel kreeg.

De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten bestond niet alleen uit een rapportage, maar ook uit een presentatie aan de projectgroep, de gemeenteraad en een toelichting aan regionale media.

Campagne op meerdere sporen

Aan de hand van de betrokkenheidsprofielen van Citisens, is vervolgens in kaart gebracht welke typen inwoners in de gemeente Tynaarlo wonen. Hoe is hun leefstijl, hoe kunnen ze bereikt worden en op welke manier delen zij het liefst hun mening?

Met deze informatie kon een doelgerichte en ijzersterke campagne opgezet worden, bestaande uit diverse online, offline, traditionele en moderne kanalen. Van online advertenties tot huis-aan-huis ansichtkaarten, van burgerpanels tot aan straatenquêteurs en van een telefonische hulplijn tot aan billboards.

Volgende case: Lokale campagne voor maximaal bereik Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool