Inwoners betrekken is niet alleen iets van gemeenten. Andere publieke organisaties staan regelmatig voor een soortgelijk vraagstuk. Zo ook Wooninc, een woningcorporatie in Eindhoven die samen met architectenbureau KAW wil gaan investeren in de wijk Jagershoef. Om de investering daadwerkelijk hout te laten snijden, is het belangrijk de inwoners van de wijk te betrekken. En wat is dan een beter startpunt dan een verkenning van de betrokkenheidsprofielen van Citisens!

Samen met Wooninc en KAW, faciliteerden we een workshop over onze betrokkenheidsprofielen voor professionals en actieve vrijwilligers uit de wijk Jagershoef. Daar werd besproken waar een effectieve betrokkenheidsstrategie nu precies aan moet voldoen. Belangrijk voor hen was dat er een objectieve blik werd geworpen op de participatiebehoeften van de bewoners. De betrokkenheidsprofielen leveren informatie om communicatie op maat in te richten, met de juiste argumenten op de goede plek en een toon die aansluit bij de belevingswereld van inwoners.

Van verleden naar toekomst

De sessie ving aan met een betrokkenheidsanalyse van de wijk Jagershoef. Wie vinden we daar? Wat kenmerkt deze inwoners? En op welk niveau willen zij betrokken zijn bij investeringen in de wijk? Boeiend was dat deze informatie niet alleen gebruikt werd om aandachtspunten te formuleren voor toekomstige acties, maar ook om successen en verbeterpunten uit het verleden te duiden.

Gemengde doelgroep

De wijk Jagershoef heeft een interessante mix aan inwoners. Zo is er een grote groep Eigengereide Digitalen die het gevoel heeft weinig invloed te hebben op de eigen leefomgeving. Ook is er een grote groep Honkvaste Buurtbewoners, met een enigszins kritische houding tegenover publieke organisaties maar bijzonder betrokken bij vrijwilligerswerk. Daar tegenover staan de Stadse Nomaden; zelfredzaam, zorgeloos en prima tevreden met hoe het nu gaat.

Dat betekent nogal wat voor je participatiestrategie! Communicatie moet online (Eigengereide Digitalen), neutraal (Honkvaste Buurtbewoners) en vernieuwend (Stadse Nomaden) zijn.

Van brainstorm naar handelingsperspectief

Het resultaat van de sessie was een overzicht van de aandachtspunten die van belang zijn bij het betrekken van de grootste groepen in de wijk Jagershoef. Én een matrix waarmee de verdere strategie uitgewerkt kon worden. Welke tone of voice gaan we gebruiken? Willen mensen mee denken of mee doen? Zijn ze gevoelig voor top down, indirect of direct contact? Bereiken we ze online of offline? Komt er een bijeenkomst? En zo ja, is deze ‘op locatie’ of in de wijk zelf?

Een mooie richtlijn voor de inrichting van het verdere traject.

Volgende case: Hoge waardering van pensioenfilmpjes Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool