Het is geen geheim dat het gemeentelijk bestuur de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan. In 2018 werd in Amsterdam een nieuwe manier van besturen ingevoerd waarmee onder meer werd ingezet op betere aansluiting van beleid bij lokale opgaven. Een bestuursstijl die naar buiten is gericht. Nu, twee jaar later, nam Amsterdam dit bestuurlijk stelsel onder de loep. Hoe werkt het stelsel in de praktijk? En hoe kijkt de Amsterdammer ernaar?  

Januari 2021 

Vertrekpunt: de Amsterdammer

De rode draad in de doelstellingen van het bestuurlijk stelsel, is de ambitie om Amsterdammers beter te betrekken en beter van dienst te zijn. Het bestuur moet sensitief zijn voor wat er lokaal speelt en Amsterdammers invloed geven op hun eigen leefomgeving. Het perspectief van de Amsterdammers en de mate waarin hun inbreng en wensen in het bestuurlijk stelsel tot hun recht komen, is dan ook het vertrekpunt geweest voor dit onderzoek. 

Amsterdammer Cor over zijn buurt in Stadsdeel West

Amsterdammer Cor over zijn buurt in Stadsdeel West: "Vroeger kende je nog mensen die in de gemeenteraad zaten."

Citisens en Necker van Naem bundelen krachten

De combinatie van bestuurlijk onderzoek en het meten van draagvlak onder inwoners, bood Citisens en haar zusteronderneming Necker van Naem een prachtige kans om de handen ineen te slaan. Tilburg University sloot aan voor een verkenning van best practices uit binnen- en buitenland als het gaat om bestuurlijke stelsels. 

Onze Necker-collega’s gingen in gesprek met iedereen die werkzaam is binnen het bestuurlijk stelsel. Denk aan raads- en collegeleden, dagelijks besturen en leden van de stadsdeelcommissies, maar ook ambtenaren die zich voor de stad inzetten. Ook volgden zij onder meer de voorbereiding, behandeling en besluitvorming van vijf themadossiers (bijvoorbeeld zwerfafval). 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Dat bood Citisens de ruimte om te doen waar zij goed in is: een antwoord formuleren op de vraag ‘Wat gaat goed en wat niet in de ervaring van Amsterdammers?’ Aan de hand van de betrokkenheidsprofielen werd een campagne ingericht die was toegespitst op de verschillende doelgroepen in de stad. Gedurende het gehele proces zorgden we voor een representatieve afspiegeling. 

Amsterdam desktopVisual 2200x1600px
Amsterdam mobiel Visual 2200x2200px

Activiteiten evaluatie bestuurlijk stelsel Citisens & Necker van Naem november 2020

Zo deden we dat

  • Met een online platform werden Amsterdammers in al hun verscheidenheid opgeroepen om mee te denken.
  • In een digitale enquête werd het bestuurlijke vraagstuk vertaald naar vragen die voor de samenleving relevant zijn. Voel je je vertegenwoordigd? En weet je waar je terecht kunt als je een idee hebt?
  • Vijf gesprekstafels (fysiek en online) zorgden voor verdere verdieping. 
  • Om ook de niet-betrokken Amsterdammer te visualiseren, zijn vijf diepte-interviews gehouden met verschillende typen Amsterdammers en vastgelegd in een videoreportage.
  • Voor de ruim 3.000 (!) betrokken Amsterdammers en andere geïnteresseerden werd een publieksversie opgesteld, waarin de onderzoeksresultaten werden samengevat in toegankelijke taal.   
Videoreportage van vijf diepte-interviews met niet- of minder betrokken Amsterdammers

Videoreportage van vijf diepte-interviews met niet- en minder betrokken Amsterdammers 

Voor de onderzoeksresultaten, zie www.amsterdam.nl/evaluatiebestuurlijkstelsel

Volgende case: Online Koerswijzer: stemhulp voor Omgevingsvisie Arnhem Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool