Zowel in de inrichting als de uitvoering van het afvalbeleid is de afgelopen jaren het één en ander veranderd in de gemeente Lingewaal. Met directe gevolgen voor het handelen en denken van haar inwoners. Een belangrijke aanleiding voor de rekenkamer van Lingewaal om de doeltreffendheid van het afvalbeleid eens onder de loep te nemen.

Inwoners geven hun mening

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe afvalbeleid in de gemeente Lingewaal is een gedifferentieerde afvalstoffenheffing (Diftar). Deze manier van heffing (meer afval = meer betalen) heeft als doel de hoeveelheid restafval te verminderen. De afvalstoffenheffing wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden en de frequentie waarmee dat gebeurt.

Maar wat vinden de inwoners van de gemeente Lingewaal hiervan? Wat gaat goed en wat kan beter? En welke tips kunnen op basis van de uitkomsten worden meegegeven aan de gemeente?

Mooie resultaten..

Inwoners van Lingewaal zijn over het algemeen tevreden over het afvalbeleid. De mogelijkheden om afval te scheiden worden positief gewaardeerd. Ongeveer 80% van de inwoners is tevreden met de frequentie waarmee restafval, GFT-afval en papier/karton worden opgehaald.

.. opvallendheden..

Men heeft sterk het gevoel bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen uit het afvalbeleid. Dit gevoel kan worden verklaard door de invoering van Diftar, wat inwoners meer bewust maakt van hun gedrag.

Ook opvallend: het argument ‘goed voor het milieu’ is volgens inwoners een belangrijkere reden om afval te scheiden (36%) dan een ‘lagere heffing’ (32%).

.. én handelingsperspectief!

Wat gaat goed en wat kan beter? De inwoners van Lingewaal voorzagen de gemeente van heel praktische tips.

Volgende case: Proberen en leren in Halderberge Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool