De hoeveelheid restafval per inwoner moet omlaag van 250 kilo naar 100 kilo in 2020. Woningen moeten duurzamer en aardgasvrij. Energie moet vaker uit hernieuwbare bronnen komen, via zonnepanelen of windmolens. Allemaal opgaven die overheden niet alleen kunnen realiseren. Voor het verduurzamen van wijken is samenwerking met inwoners noodzakelijk. Het gaat immers om aanpassingen in en rond de (eigen) woning. Maar hoe doe je dat goed? En, waar te beginnen?

Citisens biedt gemeenten snel een handelingsperspectief waarmee de strategie voor communicatie en participatie richting een duurzame gemeente slim ingericht kan worden. Cruciaal, want een goed begin is het halve werk.

Zo dachten ook gemeente Arnhem en Laren. En daarom verzamelden we voor hen inzichten uit representatieve panelonderzoeken naar de mening van 55.000 Nederlanders over duurzaamheid en de rol die zij daarin voor zichzelf zien. Waarom handelen zij duurzaam, of waarom juist niet? En, wat kan inwoners stimuleren om te verduurzamen, regenwater af te koppelen of energie te besparen?

Meer dan 50% van de Nederlanders is van mening dat de overheid het voortouw zou moeten nemen in het uitrollen van duurzame maatregelen. Als overheid kun je dus niet achterover leunen.

Handelingsperspectief inzichtelijk

De bouwstenen voor het handelingsperspectief zijn de acht betrokkenheidsprofielen die Citisens onderscheidt, elk met hun eigen antwoord op de vraag: ‘Doe je mee?’, een eigen leefstijl en drijfveren. Het inzicht uit die betrokkenheidsanalyse is een ideaal startpunt om een goede en aansprekende invulling te geven aan communicatie met inwoners en participatie.

Voor de gemeenten Arnhem en Laren verrijkten we deze profielen met inzichten uit eerder onderzoek naar duurzaamheid. Deze onderzoeken werden recent uitgezet onder het Citisens panel dat bestaat uit ruim 55.000 Nederlanders die met regelmaat hun mening geven over actuele kwesties.

Wat leverde dat op?

Concreet handelingsperspectief dat aansloot op de belevingswereld van verschillende typen inwoners, inzichtelijk per wijk:

  • Een eerste beeld van de typen inwoners in de gemeente en waar zij wonen (per 6 positie-postcode).
  • Inzicht in de houding van de verschillende groepen ten aanzien van klimaat en energie.
  • Inzicht in hoe die houding zich vertaalt in gedrag (wat doen inwoners al?), de intentie tot gedrag (wat willen ze doen?) en welke drijfveren daaraan ten grondslag liggen (waarom willen ze dat doen?).

De gouden tip voor elke gemeente

Richt je communicatieboodschap op het effect dat inwoners zelf kunnen verwachten.

Het onderzoek in de gemeente Laren liet zien dat het loont om bij de communicatieboodschap in te zetten op het effect dat inwoners zelf ervaren. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater. Inwoners zijn eerder geneigd maatregelen te nemen wanneer ze eerder overlast hebben ervaren. Overigens is het gedrag van inwoners en hun intentie tot gedrag(sverandering) ook in sterke mate afhankelijk van hun woonomgeving: zijn ze woningeigenaar of huurder? Wonen ze in een nieuwbouwwoning of oude (stads)woning? Kortom: leer je inwoners en hun belevingswereld kennen.

Volgende case: Centrumplan Zuidlaren mét draagvlak Of lees meer over panel kennis of de tool