filter op tool

wis filter

Inwoner consultaties

In gesprek met inwoners én gebruikers over hun ideale Eendvogelstraat

De Eendvogelstraat in Borsele vormt een belangrijke ontsluitingsweg. Niet gek dus om inwoners die veelvuldig gebruik maken van deze weg te consulteren naar hun ideale situatie...

Inwoner consultaties

Goed beslagen ten ijs in het gesprek over vuurwerk

Als gemeente mag je zelf de regels rondom het afsteken van vuurwerk bepalen. Maar, hoe kom je tot een besluit met draagvlak rond een explosief thema als vuurwerk?

Inwoner consultaties

Lokale campagne voor maximaal bereik

Bij sommige onderwerpen wil je dat iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, en dus niet alleen mensen die toch wel betrokken zijn. Maar hoe bereik je ‘iedereen’?

Inwoner consultaties

Parkeerbeleid in Diemen

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid hebben grote invloed op de leefomgeving van inwoners maar ook op bezoekers van een gemeente.

Inwoner consultaties

Afvalbeleid in Lingewaal. Gaat goed of kan beter?

Zowel in de inrichting als de uitvoering van het afvalbeleid is de afgelopen jaren het één en ander veranderd in de gemeente Lingewaal. Met directe gevolgen voor haar inwoners...

Inwoner consultaties

Minder restafval met een onderzoek als startpunt voor communicatie

Nederlanders gooien te veel weg. De hoeveelheid afval is voor veel gemeenten een groot probleem.

Inwoner consultaties

Samen bezuinigen: een goed idee

De gemeente Dronten moet de komende tijd keuzes maken rondom de begroting. Deze keuzes hebben directe gevolgen voor inwoners, en daarom wil de gemeente hen betrekken. 

Inwoner consultaties

Je eigen woning en buurt verduurzamen: nu en in de toekomst

Met het Klimaatakkoord in het achterhoofd is heel Nederland bezig met het maken van verduurzamingsslag. Zo ook de gemeente Nieuwegein.

Inwoner consultaties

Monitor geeft sturing aan corona-communicatie Wijk bij Duurstede

Grip houden in crisistijden, hoe doe je dat? Gemeenten gebruiken allerlei communicatiemiddelen om mensen te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Maar welke zijn ef...

Inwoner consultaties

Koers vinden in een informatiejungle

Dialoogweken, evaluaties, participatietrajecten… Gemeenten krijgen nogal wat input van inwoners. Maar hoe zorg je ervoor dat deze informatie daadwerkelijk wordt (her)gebruikt?

Inwoner consultaties

Evalueren en opstellen van maatschappelijke agenda

Geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar een integrale Maatschappelijke Agenda (MAG). Dat is de koers die ook gemeente Kaag en Braassem kiest voor het sociaal domein.

Inwoner consultaties

Van pand naar pareltje

Pandeigenaar Sleeping Beauties zocht de beste bestemming voor het hoekpand op de Vondellaan en Croeselaan (in de volksmond beter bekend als het ‘Scheerp & Foppen-pand’). En wi...

Inwoner consultaties

Draagvlak voor zonneparken

Schone energiebronnen als zon en wind worden steeds meer benut. Daardoor worden energievoorzieningen ook steeds meer zichtbaar. Hoe regel je participatie rondom dit thema?

Inwoner consultaties

Een omgevingsvisie maak je samen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat betekent dat alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie op moeten stellen. Input van inwoners is hierbij essentieel.

Inwoner consultaties

Knowledge Mile: van grijze naar groene stadsstraat in Amsterdam

De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam. Een van de ambities is het Knowledge Mile Park, Citisens schreef de participatieaanpak voor dit mooie initiatief.