filter op tool

wis filter

Inwonersconsultaties

Draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang gemeente Maasdriel

Sinds maart 2022 vangt de gemeente Maasdriel Oekraïense vluchtelingen op. Met het oog op draagvlak is de gemeente benieuwd hoe inwoners kijken naar deze opvang.

Inwonersconsultaties

Omgevingsvisie voor en door Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar wil een omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de wensen van de inwoners en stakeholders door zoveel mogelijk ideeën en kennis bij hen op te hale...

Inwonersconsultaties

Waarom stemmen Rotterdammers niet?

Deze vraag stelde de gemeenteraad van Rotterdam zichzelf tijdens het debat na de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Om meer duidelijkheid te krijgen, liet de gemeenteraad een ond...

Inwonersconsultaties

Hoe krijgen we Arnhemmers weer naar de stembus?

Op 12 januari 2023 kopte de Gelderlander ‘Hoe Arnhem in het duister tast naar een oplossing voor de dramatisch lage verkiezingsopkomst’. Een perfect startpunt een onderzoek va...

Inwonersconsultaties

Tien gemeenten verduurzamen door restwarmte

Gasunie wil WarmtelinQ aanleggen, een ondergrondse leiding die restwarmte uit de Rotterdamse haven transporteert naar omliggende gemeenten, om zo duurzaam woningen en bedrijve...

Inwonersconsultaties

Van pand naar pareltje

Pandeigenaar Sleeping Beauties zocht de beste bestemming voor het hoekpand op de Vondellaan en Croeselaan (in de volksmond beter bekend als het ‘Scheer & Foppen-pand’). En wij...

Inwonersconsultaties

Inwoners Lochem denken mee over windturbines en zonneparken

Windturbines en zonneparken: twee onderwerpen die het nodige stof doen opwaaien. Maar ook van cruciaal belang om de klimaatdoelen te halen.

Inwonersconsultaties

Borger-Odoorn: met concrete scenario's naar een concreet participatieplan

Een nieuwe supermarkt in jouw buurt: wil je hierover meedenken of word je liever geïnformeerd? Met concrete scenario's naar een concreet participatieplan voor Borger-Odoorn. 

Inwonersconsultaties

Inwoners over het bestuurlijk stelsel gemeente Amsterdam

Amsterdam neemt haar bestuurlijk stelsel onder de loep. Vertrekpunt? De Amsterdammer!

Inwonersconsultaties

Online Koerswijzer: stemhulp voor Omgevingsvisie Arnhem

In opdracht van gemeente Arnhem ontwikkelden wij een online Koerswijzer voor haar Omgevingsvisie 2040: een 'kieswijzer' met scenario's in plaats van partijen. 

Inwonersconsultaties

Consultatie duurzaamheid Nieuwegein

Waardevolle resultaten door een gemeentebrede inwonersconsultatie

Inwonersconsultaties

Goed beslagen ten ijs in het gesprek over vuurwerk

Als gemeente mag je zelf de regels rondom het afsteken van vuurwerk bepalen. Maar, hoe kom je tot een besluit met draagvlak rond een explosief thema als vuurwerk?

Inwonersconsultaties

Lokale campagne voor maximaal bereik

Bij sommige onderwerpen wil je dat iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, en dus niet alleen mensen die toch wel betrokken zijn. Maar hoe bereik je ‘iedereen’?

Inwonersconsultaties

Parkeerbeleid in Diemen

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid hebben grote invloed op de leefomgeving van inwoners maar ook op bezoekers van een gemeente.

Inwonersconsultaties

Minder restafval met een onderzoek als startpunt voor communicatie

Nederlanders gooien te veel weg. De hoeveelheid afval is voor veel gemeenten een groot probleem.

Inwonersconsultaties

Je eigen woning en buurt verduurzamen: nu en in de toekomst

Met het Klimaatakkoord in het achterhoofd is heel Nederland bezig met het maken van verduurzamingsslag. Zo ook de gemeente Nieuwegein.

Inwonersconsultaties

Draagvlak voor zonneparken

Schone energiebronnen als zon en wind worden steeds meer benut. Daardoor worden energievoorzieningen ook steeds meer zichtbaar. Hoe regel je participatie rondom dit thema?

Inwonersconsultaties

Knowledge Mile: van grijze naar groene stadsstraat in Amsterdam

De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam. Een van de ambities is het Knowledge Mile Park, Citisens schreef de participatieaanpak voor dit mooie initiatief.