filter op tool

wis filter

Inwonersconsultaties

Inwoners Lochem denken mee over windturbines en zonneparken

Windturbines en zonneparken: twee onderwerpen die het nodige stof doen opwaaien. Maar ook van cruciaal belang om de klimaatdoelen te halen.

Inwonersconsultaties

Borger-Odoorn: met concrete scenario's naar een concreet participatieplan

Een nieuwe supermarkt in jouw buurt: wil je hierover meedenken of word je liever geïnformeerd? Met concrete scenario's naar een concreet participatieplan voor Borger-Odoorn. 

Inwonersconsultaties

Inwoners over het bestuurlijk stelsel gemeente Amsterdam

Amsterdam neemt haar bestuurlijk stelsel onder de loep. Vertrekpunt? De Amsterdammer!

Inwonersconsultaties

Online Koerswijzer: stemhulp voor Omgevingsvisie Arnhem

In opdracht van gemeente Arnhem ontwikkelden wij een online Koerswijzer voor haar Omgevingsvisie 2040: een 'kieswijzer' met scenario's in plaats van partijen. 

Inwonersconsultaties

Wijkuitvoeringsplannen Noordoost-Twente

De eerste concrete wijkuitvoeringsplannen van Nederland worden in drie gemeenten in Twente gemaakt. Dat begon met een interactieve startbijeenkomst met de betrokken partijen.

Inwonersconsultaties

Ook Raalte gaat voor 100% aardgasvrij

Een gerichte gemeentebrede inwonersconsultatie om draagvlak te creëren voor een aardgasvrij Raalte

Inwonersconsultaties

Consultatie duurzaamheid Nieuwegein

Waardevolle resultaten door een gemeentebrede inwonersconsultatie

Inwonersconsultaties

Energietransitie in Horst aan de Maas

We brachten de energietransitie in Horst aan de Maas een stap verder middels een consultatie

Inwonersconsultaties

In gesprek met inwoners én gebruikers over hun ideale Eendvogelstraat

De Eendvogelstraat in Borsele vormt een belangrijke ontsluitingsweg. Niet gek dus om inwoners die veelvuldig gebruik maken van deze weg te consulteren naar hun ideale situatie...

Inwonersconsultaties

Goed beslagen ten ijs in het gesprek over vuurwerk

Als gemeente mag je zelf de regels rondom het afsteken van vuurwerk bepalen. Maar, hoe kom je tot een besluit met draagvlak rond een explosief thema als vuurwerk?

Inwonersconsultaties

Lokale campagne voor maximaal bereik

Bij sommige onderwerpen wil je dat iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, en dus niet alleen mensen die toch wel betrokken zijn. Maar hoe bereik je ‘iedereen’?

Inwonersconsultaties

Parkeerbeleid in Diemen

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid hebben grote invloed op de leefomgeving van inwoners maar ook op bezoekers van een gemeente.

Inwonersconsultaties

Afvalbeleid in Lingewaal. Gaat goed of kan beter?

Zowel in de inrichting als de uitvoering van het afvalbeleid is de afgelopen jaren het één en ander veranderd in de gemeente Lingewaal. Met directe gevolgen voor haar inwoners...

Inwonersconsultaties

Minder restafval met een onderzoek als startpunt voor communicatie

Nederlanders gooien te veel weg. De hoeveelheid afval is voor veel gemeenten een groot probleem.

Inwonersconsultaties

Samen bezuinigen: een goed idee

De gemeente Dronten moet de komende tijd keuzes maken rondom de begroting. Deze keuzes hebben directe gevolgen voor inwoners, en daarom wil de gemeente hen betrekken. 

Inwonersconsultaties

Je eigen woning en buurt verduurzamen: nu en in de toekomst

Met het Klimaatakkoord in het achterhoofd is heel Nederland bezig met het maken van verduurzamingsslag. Zo ook de gemeente Nieuwegein.

Inwonersconsultaties

Monitor geeft sturing aan corona-communicatie Wijk bij Duurstede

Grip houden in crisistijden, hoe doe je dat? Gemeenten gebruiken allerlei communicatiemiddelen om mensen te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Maar welke zijn ef...

Inwonersconsultaties

Koers vinden in een informatiejungle

Dialoogweken, evaluaties, participatietrajecten… Gemeenten krijgen nogal wat input van inwoners. Maar hoe zorg je ervoor dat deze informatie daadwerkelijk wordt (her)gebruikt?

Inwonersconsultaties

Evalueren en opstellen van maatschappelijke agenda

Geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar een integrale Maatschappelijke Agenda (MAG). Dat is de koers die ook gemeente Kaag en Braassem kiest voor het sociaal domein.

Inwonersconsultaties

Van pand naar pareltje

Pandeigenaar Sleeping Beauties zocht de beste bestemming voor het hoekpand op de Vondellaan en Croeselaan (in de volksmond beter bekend als het ‘Scheerp & Foppen-pand’). En wi...

Inwonersconsultaties

Draagvlak voor zonneparken

Schone energiebronnen als zon en wind worden steeds meer benut. Daardoor worden energievoorzieningen ook steeds meer zichtbaar. Hoe regel je participatie rondom dit thema?

Inwonersconsultaties

Een omgevingsvisie maak je samen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat betekent dat alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie op moeten stellen. Input van inwoners is hierbij essentieel.

Inwonersconsultaties

Knowledge Mile: van grijze naar groene stadsstraat in Amsterdam

De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam. Een van de ambities is het Knowledge Mile Park, Citisens schreef de participatieaanpak voor dit mooie initiatief.