filter op tool

wis filter

Inwonersconsultaties

Draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang gemeente Maasdriel

Sinds maart 2022 vangt de gemeente Maasdriel Oekraïense vluchtelingen op. Met het oog op draagvlak is de gemeente benieuwd hoe inwoners kijken naar deze opvang.

Betrokkenheid: 8 profielen

Een ongebruikelijk rekenkameronderzoek voor Haarlemmermeer

Samen met Necker deden wij onderzoek naar het vertrouwen in de lokale democratie van Haarlemmermeer en haalden met inzichten op van 582 inwoners en raadsleden.

Inwonersconsultaties

Omgevingsvisie voor en door Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar wil een omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de wensen van de inwoners en stakeholders door zoveel mogelijk ideeën en kennis bij hen op te hale...

Inwonersconsultaties

Waarom stemmen Rotterdammers niet?

Deze vraag stelde de gemeenteraad van Rotterdam zichzelf tijdens het debat na de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Om meer duidelijkheid te krijgen, liet de gemeenteraad een ond...

Inwonersconsultaties

Hoe krijgen we Arnhemmers weer naar de stembus?

Op 12 januari 2023 kopte de Gelderlander ‘Hoe Arnhem in het duister tast naar een oplossing voor de dramatisch lage verkiezingsopkomst’. Een perfect startpunt een onderzoek va...

Participatie

Inwonersparticipatie zonneveld A12

Hoe creëer je draagvlak bij de ontwikkeling van een zonneveld? Inzichten uit een inwonersconsultatie geven input voor een participatie-aanpak.

MijnBurgemeester

Een nieuwe burgemeester voor Hoogeveen

'Maak een keuze: mijn burgemeester praat tot er draagvlak is of mijn burgemeester onderneemt snel actie.’

MijnBurgemeester

De beste burgemeester voor tientallen gemeenten

De burgemeester is als gezicht van de gemeente bij veel inwoners bekend. De vraag wie de nieuwe burgemeester moet worden, is dan ook een positief onderwerp om voor een gesprek...

Interim

Interim communicatieadviseur in Nieuwegein

Eén team, één taak; aan de slag als communicatieadviseur.

Betrokkenheid: 8 profielen

Een omgevingsvisie maak je samen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat betekent dat alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie op moeten stellen. Input van inwoners is hierbij essentieel.

Interim

Crisiscommunicatie gemeente Rheden

De komst en het verblijf van asielzoekers en vluchtelingen is een opgave voor gemeenten. Om te zorgen dat huidige en nieuwe inwoners in goede harmonie, tijdelijk met elkaar ku...

Panel

Nieuw inwonerpanel gemeente Voorne aan Zee

Op 1 januari 2023 fuseerden de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Met hulp van Citisens werd het Voorne aan Zee panel opgez...

Interim

Schiphol en haar omgeving

Als interim-projectsecretaris en communicatieadviseur helpen we de Omgevingsraad om alle ballen in de lucht te houden. We faciliteren het gesprek, communiceren over recente on...

Inwonersconsultaties

Tien gemeenten verduurzamen door restwarmte

Gasunie wil WarmtelinQ aanleggen, een ondergrondse leiding die restwarmte uit de Rotterdamse haven transporteert naar omliggende gemeenten, om zo duurzaam woningen en bedrijve...

Gebiedsontwikkeling Geuzenpark

Een grijs binnenstedelijk bedrijventerrein in Hilversum wordt omgetoverd tot een aantrekkelijk en toegankelijk woon- en werkgebied in het groen. Er komen 300 woningen, dat vra...

Inwonersconsultaties

Van pand naar pareltje

Pandeigenaar Sleeping Beauties zocht de beste bestemming voor het hoekpand op de Vondellaan en Croeselaan (in de volksmond beter bekend als het ‘Scheer & Foppen-pand’). En wij...

Participatie

Leidraad participatie Oegstgeest

Samenwerken met inwoners was de gemeente Oegstgeest niet vreemd. Toch was er bij zowel inwoners als bestuur en organisatie behoefte aan meer duidelijkheid: wat kunnen we van e...

Participatie

Participatiekader Alphen aan den Rijn

Het opstellen van participatiebeleid is, mede ingegeven door de naderende omgevingswet, een must maar voor veel gemeenten ook een uitdaging.

Inwonersconsultaties

Inwoners Lochem denken mee over windturbines en zonneparken

Windturbines en zonneparken: twee onderwerpen die het nodige stof doen opwaaien. Maar ook van cruciaal belang om de klimaatdoelen te halen.

Inwonersconsultaties

Borger-Odoorn: met concrete scenario's naar een concreet participatieplan

Een nieuwe supermarkt in jouw buurt: wil je hierover meedenken of word je liever geïnformeerd? Met concrete scenario's naar een concreet participatieplan voor Borger-Odoorn. 

Inwonersconsultaties

Inwoners over het bestuurlijk stelsel gemeente Amsterdam

Amsterdam neemt haar bestuurlijk stelsel onder de loep. Vertrekpunt? De Amsterdammer!

Inwonersconsultaties

Online Koerswijzer: stemhulp voor Omgevingsvisie Arnhem

In opdracht van gemeente Arnhem ontwikkelden wij een online Koerswijzer voor haar Omgevingsvisie 2040: een 'kieswijzer' met scenario's in plaats van partijen. 

Inwonersconsultaties

Consultatie duurzaamheid Nieuwegein

Waardevolle resultaten door een gemeentebrede inwonersconsultatie

Betrokkenheid: 8 profielen

Hoe bereik je kernen met een eigen identiteit?

De gemeente Rotterdam kent drie kleine kernen in het havengebied, met hun eigen geschiedenis, identiteit en inwoners. Hoe betrek je mensen die erg gehecht zijn aan hun eigen k...

Inwonersconsultaties

Goed beslagen ten ijs in het gesprek over vuurwerk

Als gemeente mag je zelf de regels rondom het afsteken van vuurwerk bepalen. Maar, hoe kom je tot een besluit met draagvlak rond een explosief thema als vuurwerk?

Betrokkenheid: 8 profielen

Centrumplan Zuidlaren mét draagvlak

Een toekomstbestendig centrum. Niet alleen een mooie doelstelling maar ook een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor inspraak door inwoners.

Inwonersconsultaties

Lokale campagne voor maximaal bereik

Bij sommige onderwerpen wil je dat iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, en dus niet alleen mensen die toch wel betrokken zijn. Maar hoe bereik je ‘iedereen’?

Inwonersconsultaties

Parkeerbeleid in Diemen

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid hebben grote invloed op de leefomgeving van inwoners maar ook op bezoekers van een gemeente.

Betrokkenheid: 8 profielen

Proberen en leren in Halderberge

Organiseren van feedback door inwoners is in de gemeente Halderberge een proces van proberen en leren.

Inwonersconsultaties

Minder restafval met een onderzoek als startpunt voor communicatie

Nederlanders gooien te veel weg. De hoeveelheid afval is voor veel gemeenten een groot probleem.

Burgerpeiling

Verdieping op de Halderbergse Burgerpeiling

De Burgerpeiling, een gevalideerde onderzoeksmethode die haar meerwaarde reeds heeft bewezen in de praktijk.

Betrokkenheid: 8 profielen

Hé Groene Doener! Hoe doe jij mee?

Met de campagne Groene Doeners wil gemeente Ede haar ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, laten zien en Edenaren enthousiasmeren om mee te doen. Citisens geeft de campa...

Inwonersconsultaties

Je eigen woning en buurt verduurzamen: nu en in de toekomst

Met het Klimaatakkoord in het achterhoofd is heel Nederland bezig met het maken van verduurzamingsslag. Zo ook de gemeente Nieuwegein.

Betrokkenheid: 8 profielen

Inwoners inschakelen bij (best wel saaie?) bezuinigingen

Structureel een paar miljoen minder uitgeven, dat dwingt tot keuzes. In Goes wilde het college inbreng van de eigen inwoners.

Panel

Monitoring van klantbeleving en kwaliteit

Het publieke belang van goed vervoer is groot. In opdracht van HTM houdt Citisens de vinger aan de pols, want hoe tevreden is de reiziger?

Panel

Conservatieve christenen geven meer geld aan goede doelen dan progressieve christenen

Decennialang was het christelijke landschap in Nederland behoorlijk overzichtelijk. De kerk die iemand bezocht was in grote mate bepalend voor zijn of haar overtuigingen en ge...

Inwonersconsultaties

Draagvlak voor zonneparken

Schone energiebronnen als zon en wind worden steeds meer benut. Daardoor worden energievoorzieningen ook steeds meer zichtbaar. Hoe regel je participatie rondom dit thema?

Inwonersconsultaties

Knowledge Mile: van grijze naar groene stadsstraat in Amsterdam

De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam. Een van de ambities is het Knowledge Mile Park, Citisens schreef de participatieaanpak voor dit mooie initiatief.